Disclaimer

Disclaimer en gebruik van de website

Bij het gereedmaken van deze website is de grootst mogelijke zorg betracht. Prijzen en voorwaarden op onze website zijn te allen tijde onder voorbehoud. Er bestaat altijd de mogelijkheid op technische gebreken, spelfouten en mogelijk verouderde informatie. Aan teksten of offerte berekeningen van deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. BB&L AUTOVERHUUR B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op internetsites of pagina`s waarnaar op deze site en haar gelinkte sites wordt verwezen.

Privacy Statement

BB&L AUTOVERHUUR B.V. hecht er veel waarde aan dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. BB&L AUTOVERHUUR B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. In het kader van onze dienstverlening legt BB&L AUTOVERHUUR B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en afgenomen producten en diensten.

BB&L AUTOVERHUUR B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die BB&L AUTOVERHUUR B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen.

Op de website van BB&L AUTOVERHUUR B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BB&L AUTOVERHUUR B.V. haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen wordt onder meer gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Wijzigingen

BB&L AUTOVERHUUR B.V. behoudt zich het recht voor om het privacy statement te wijzigen en aan te passen conform de geldende privacy regels.

Contact

BB&L Autoverhuur BV
Aankomstpassage 1 nr: 5
1118 AX Schiphol, The Netherlands
+ 31-20-6557900
info@bblcarrental.nl

VAT number NL801293467B01
COC number 23069090