Wat is de hoogte van het Eigen Risico?

Het maximale eigen risico per schadegebeurtenis is afhankelijk van de categorie auto slechts € 100,00 (categorie A, B) of € 200,00 (overige categorieën).
De huurder heeft een maximaal eigen risico (deductible) bij financiële schade welke de verhuurder niet kan verhalen op een derde partij. Dit betreft behalve schade door schuld van de huurder bijvoorbeeld ook ruitbreuk, reparatie aan banden, diefstal, vandalisme, verlies autopapieren, etc., etc. Uitgezonderd is verlies van de autosleutel en het tanken van verkeerde brandstof in welke gevallen alle kosten voor de huurder zijn.