Vliegveld

Privacy en Cookie verklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn BB&L Autoverhuur een autoverhuurbedrijf welke huurauto’s aflevert op luchthavens zoals Schiphol en Eindhoven Airport.

Wij zijn gesitueerd aan de Aankomstpassage 1 nr:5 te AMSTERDAM, wij zijn onderdeel van de Spuigroep Holding (Binckhorstlaan 297, 2516 BC, Den Haag).

Wij zijn zowel telefonisch of per mail bereikbaar (020-6557900 of info@bblcarrental.nl).

Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 17 mei 2018 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij onderstaand communiceren.

GDPR

Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.

Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.

Wij, als BB&L Autoverhuur, zijn geen “Gegevensverwerker” maar “Verwerkingsverantwoordelijke”. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen nemen:

Registerplicht

Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.

Privacy desk

Binnen onze organisatie hebben wij een privacy desk die erop toeziet dat de GDPR en de interne Privacy Policy actueel is en nageleefd wordt. Onze privacy desk is per mail bereikbaar: privacy@bblcarrental.nl. Wij auditeren ons beleid periodiek om u en onszelf ervan te verzekeren dat wij aan alle eisen voldoen.

Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken

Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf. Hoe onze medewerkers dienen te handelen bij een datalek, hebben wij omschreven in ons intern beleid, welke aansluit op de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen

Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website, app, klantenprogramma, etc.) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.

Wat betekent dit voor u?

Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en / of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben.

Welke rechten u heeft en hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid.

Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact ons kan opnemen via info@bblcarrental.nl.

Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen. Mocht uw klacht (m.b.t. uw privacy) echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Reservering

Om een reservering of offerte te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:

 • Geslacht
 • Initialen en achternaam
 • Geboortedatum
 • Uw geboortedatum is nodig, om te kunnen bepalen of u oud genoeg bent om in één van onze huurauto’s of de gevraagde klasse kunt rijden.
 • Telefoonnummer
 • Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
 • E-mailadres
 • Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig.

Huurovereenkomst

Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u een voertuig bij ons wilt huren:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
 • E-mailadres Om u tijdens of na de verhuring een factuur te kunnen sturen, of om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres.
 • Rijbewijsgegevens
 • Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Daarnaast kunnen wij aan de hand van u rijbewijs controleren hoe lang u in het bezit bent van uw rijbewijs. Wij verhuren namelijk uitsluitend aan personen die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • Paspoort- of ID gegevens
 • Lokale verblijfsgegevens
 • Internationaal rijbewijs (indien uw rijbewijs in een niet westers schrift is geschreven)
 • Betaalgegevens

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij ons aangeleverd, in sommige gevallen ontvangen wij gegevens over u van derden.

Elena, het Autoverhuur Waarschuwing Systeem (BOVAG)

Op basis van uw gegevens kunnen wij een signaal ontvangen van het “Autoverhuur Waarschuwing Systeem van de BOVAG. In dit geval kunnen wij geen reservering plaatsen en / of een auto aan u verhuren.

Onze medewerkers op de vestigingen kunnen u geen informatie verstrekken over de reden van signalering.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de BOVAG. De afdeling Autoverhuur Ledenassociatie van BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder of van de bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van de huurder of de bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij de BOVAG kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk uw bezwaar kenbaar maken.

Welke gegevens sturen wij naar derden?

Verwerkingsovereenkomst

Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

CJIB

Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB, u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Schade

Indien er schade is ontstaan aan het door u gehuurde voertuig of u heeft met uw huurauto schade berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.

Kunt u niet meer verder rijden met de huurauto, dan zullen uw gegevens doorgegeven (naam, locatie en telefoonnummer) worden aan een berger, zodat de huurauto veiliggesteld / afgesleept kan worden.

Betaaldiensten

Alle betalingen (zowel online betalingen als betalingen op locatie) geschieden via onze betalingspartners. Alle betalingen worden in een afgeschermde en beveiligde omgeving verwerkt. Met onze betalingspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Indien u met uw creditcard betaalt, geven wij uw gegevens door aan uw creditcardmaatschappij om uw betalingsgegevens te verwerken, ook dit gebeurd in een afgeschermde en beveilig omgeving.

Aanmaningen

Indien u ons nog een bedrag verschuldigd bent, ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn (5 werkdagen), dan sturen wij u een aanmaning mogelijk via één van onze betalingspartners. Via deze partner ontvangt u een herinnering met een handige betaallink.

Incassobureau

Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.

Pech onderweg

Mocht u onderweg door een technisch mankement en / of ongeval niet meer verder kunnen rijden met onze huurauto, dan schakelen wij een hulpverlener in. Wij werken op dit gebied samen met diverse hulpverleners en delen (uitsluitend indien dit nodig is) uw naam, telefoonnummer, locatie en het kenteken van het door u gehuurde voertuig met hen.

Heeft u vervangend vervoer nodig, dan zal dit door één van onze vestigingen of externe partners geregeld worden. Ook bij deze externe partners geldt; wij delen uitsluitend informatie met hen die zij nodig hebben om u weer snel op weg te helpen.

Overheidsinstanties

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties zoals de politie, hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld n.a.v. een ongeval met onze huurauto).

Elena; Autoverhuur Waarschuwing Systeem (BOVAG)

Uw gegevens kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem, kijk voor meer informatie ook bij “Welke gegevens ontvangen wij van derden”.

Website

Onze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door een partner gespecialiseerd in het bouwen van websites en e-commerce projecten. Wanneer u een reservering op onze website plaatst (www.bblcarrental.com), dan ontvangen wij deze gegevens digitaal via deze partner. Vervolgens wordt deze data in ons Auto Verhuur Systeem geüpload.

Overigen

Wij behouden ons het recht voor om partners en leveranciers om andere redenen dan genoemd in te schakelen. Uw gegevens worden uitsluitend met hen gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is en / of om uw verhuurperiode vloeiend te laten verlopen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Auto Verhuur Systeem

Alle genoemde gegevens worden geregistreerd in ons Auto Verhuur Systeem, deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Papier

Op een aantal documenten worden uw gegevens (al dan niet gedeeltelijk) afgedrukt:

 • Huurovereenkomst
 • Factuur
 • Reserverings- en offertebon

De huurovereenkomst en de factuur worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar, worden deze documenten vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van vertrouwelijke archiefvernietiging, waarbij de documenten in een afgesloten container worden afgevoerd en vervolgens door de shredder gaan of worden verbrand.

Alle overige documenten worden zo min mogelijk geprint en per mail naar u gestuurd. Wanneer wij de documenten wel printen, dan bewaren wij deze tenminste tot het moment dat uw verhuurovereenkomst wordt afgewikkeld en vernietigen wij deze documenten met behulp van een papiervernietiger.

Nieuwsbrieven en aanbiedingen

Wij zullen u nooit ongevraagd een digitale nieuwsbrief of aanbieding versturen, deze worden uitsluitend met uw (voorafgaande) toestemming verstuurd.

Wilt u deze toestemming intrekken, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing door een e-mail te sturen naar info@bblcarrental.nl.

Let wel, als u zich uitschrijft voor nieuwsbrieven en aanbiedingen, kan het zijn dat u van bepaalde aanbiedingen niet meer kunt profiteren.

Cameratoezicht

Ons kantoor is voorzien van beveiligingscamera’s welke zowel binnen als buiten het kantoor geplaatst zijn. Deze camera’s worden uitsluitend gebruikt ter preventie en vastlegging van criminele activiteiten.

Camerabeelden worden maximaal 2 weken bewaard, waarnaar deze automatisch gewist worden en worden indien noodzakelijk vrijgegeven worden aan de autoriteiten.

Inzage en Dataportabiliteit

Zeker wanneer u vaker bij ons huurt, verzamelen wij in de loop van de tijd veel informatie over uw huurgedrag. Denk aan het aantal gereden kilometers, het aantal gehuurde dagen, etc. Wanneer u deze informatie wilt inzien en / of nodig heeft voor andere doeleinden, kunnen wij deze informatie in een gangbaar bestandsformaat met u delen.

Wilt u weten over welke informatie wij beschikken en / of wilt u een gegevensbestand van ons ontvangen, dan vragen wij u om de volgende stappen te ondernemen:

Uiteraard kunnen wij uitsluitend informatie met u delen / wijzigen die u persoonlijk aangaan en verstrekken wij geen informatie over derden, wij zullen u daarom ook voorafgaand vragen om u in persoon te komen legitimeren bij ons kantoor en dit formulier volledig ingevuld bij ons in te leveren. U ontvangt van ons binnen 4 weken onze schriftelijke reactie.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen, stuur dan een mail naar info@bblcarrental.nl.

Gegevens die wij hebben ontvangen om een offerte, reservering en / of verhuring te verwerken, kunnen wij niet verwijderen i.v.m. onze boekhouding en wettelijke (fiscale) verplichtingen.

Social media

BB&L Autoverhuur B.V. maakt gebruikt van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat door het plaatsen van een dergelijke reactie alle gegevens, inclusief eventuele persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot de reactie, onmiddellijk publiek worden en onder onze Privacy Policy vallen.

Wij behouden ons het recht voor om enige bijdrage of inhoud in een post naar eigen goeddunken te verwijderen.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van de website www.bblcarrental.com kan door BB&L en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ons Cookie beleid vindt u hier https://www.bblcarrental.com.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen naam, adres, of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Cookies kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Functionele doeleinden: hierdoor wordt het navigeren en het inloggen op de website van BB&L vergemakkelijkt doordat uw instellingen en/of voorkeuren worden onthouden. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op een website weet het systeem via een cookie dat u bij uw volgende bezoek aan dezelfde website ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

 2. Analytische doeleinden: hiermee kan het gebruik van de BB&L website worden geanalyseerd en worden verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Avis weet welke onderdelen van haar websites populair zijn.

 3. Commerciële doeleinden: hiermee wordt bijgehouden hoeveel en welke banners/pop-ups aan u zijn getoond. Hiermee wordt voorkomen dat u steeds dezelfde banner ziet en/of pop-up u krijgt en kunnen wij nagaan of en hoe vaak er op een banner/pop-up is geklikt. Er kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat u telkens een pop-up blijft zien voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief wanneer u zich al heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.

 4. “Targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

De door BB&L op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door BB&L opgeslagen persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door BB&L verwerkte persoonsgegevens. BB&L maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen Privacy Policy, welke u meestal op hun eigen website(s) kunt terugvinden.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Indien u alleen advertentiecookies wilt uitzetten, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op:

www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen van toepassing is voor de computer én browser waarop u dit heeft ingesteld.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, die cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. Pixeltags) gebruikt om informatie over websitegebruik anoniem te verzamelen anoniem en trends te rapporteren, zonder deze bezoekers te identificeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics en hoe u hier vanaf kunt zien naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Helaas is er geen volledig veilige methode voor het verzenden en opslaan van gegevens. Hoewel hun fysieke kenmerken verschillend zijn, kunnen post, telefoongesprekken, fax-, sms- en / of WhatsApp berichten en overdrachten die via het internet of draadloze netwerken worden verzonden te maken krijgen met verlies, misrouting, onderschepping en misbruik van de gegevens.

We nemen commercieel redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging, vernietiging en openbaarmaking te beschermen, waaronder;

 • Een intern Privacy Beleid, waarin beschreven wordt hoe onze medewerkers met persoonlijke gegevens om dienen te gaan. Dit beleid wordt periodiek onderworpen aan audits en indien nodig aangescherpt / herzien.
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen zoals Privacy Filters op onze beeldschermen (waar nodig) en papierversnipperaars
 • Digitale / elektronische veiligheidsmaatregelen om tijdens overdrachten uw gegevens te beschermen zoals SSL encryptie voor de gegevens die u achterlaat op onze website.

We proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van uw gegevens en uw gemak. Hierdoor kunnen we soms gebruik maken van een communicatiemethode die minder veilig is dan een minder gemakkelijk alternatief.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zullen wij u een e-mail of een sms-bericht in onversleutelde vorm (d.w.z. direct leesbaar) toesturen, omdat veel van onze klanten niet in staat zijn om toegang te krijgen tot versleutelde (d.w.z. gecodeerde) e-mail of berichten. Dit betekent dat onze boodschap, indien ze verkeerd verzonden of onderschept worden, gemakkelijker te lezen zijn dan versleutelde berichten. Om deze reden adviseren wij u om nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw creditcardnummer of wachtwoorden, in een e-mail of sms naar ons te sturen. Ook niet via een bericht in een openbare ruimte van een derde sociale netwerk pagina, vooral omdat een dergelijke terbeschikkingstelling meteen publiek wordt.

Disclaimer en het gebruik van de website

De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina’s die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bb&Lcarrental.nl.

Deze site is gepubliceerd door BB&L Autoverhuur. Het adres is Aankomstpassage 1 nr:5, 1118 AX, Amsterdam, KvK 27161331. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijke, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website alleen in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benaderd.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

 • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn
 • Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde
 • Geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken
 • Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
 • De ‘look en feel’ van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
 • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
 • Geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken
 • Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.

Wijzigingen op deze website

Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of – verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.